Zaangażuj się w One Sky One World

Jak zorganizować dzień latania,

Znajdź sponsorów,

a uwaga jest generowana


Wytyczne dotyczące organizacji imprezy One Sky One World

Po pierwsze, należy wybrać odpowiednie i atrakcyjne obiekty.

  1. Otwarta przestrzeń, wolna od zagrożeń.  BARDZO WAŻNE: Linie energetyczne i latawce nie są kompatybilnymi partnerami.  Bądź bardzo ostrożny, aby wybrać miejsce, które nie stwarzać zagrożenia lub potencjalnego uszkodzenia linii energetycznych.
  2. Posiadać system nagłośnieniowy.  Preferowany jest megafon, a nie system P.A., który może być zbyt mały, aby objąć duże obszary.
  3. Toalety muszą być dostępne.  (Zawsze szukaj toalet dostępnych dla osób niepełnosprawnych lub wskaż najbliższą alternatywę).
  4. Dobra murawa lub piasek.  (Chwasty będą siały spustoszenie).
  5. Wyżywienie. Powinna być dostępna przynajmniej woda pitna lub napoje. Niektóre grupy mogą zdecydować się na „pot luck” lub „przynieś swój własny piknik”. Organizacyjnie prowadzone lub sponsorowane stoiska z jedzeniem, wózki lub koncesje są możliwe, gdy przewidywana jest większa liczba uczestników.
  6. Parking i odpowiednie oznakowanie wokół terenu imprezy i podejść.
  7. Szpital dla latawców. (Przynieś klej, papier, nóż użytkowy, nożyczki, różne taśmy, drut, plastikowe rurki, kołki, sznurek, itp.) Bądź tak sprytny, jak to tylko możliwe.
  8. Warsztaty latawcowe. Wykorzystaj zestaw latawców z papierowej torby OSOW. Lokalne biblioteki mogą posiadać informacje o szablonach do tworzenia własnych latawców.
  9. Zachęcanie do innowacji w robieniu i puszczaniu latawców. Zachęca się do tworzenia latawców, banerów, rzeźb z wiatru wyrażających temat imprezy oraz innych działań uzupełniających, takich jak stoiska z jedzeniem, warsztaty, szpital naprawczy itp.

Wybierz miejsce otwarte na wiatry z jak największej liczby stron.  (Jeśli to możliwe, wybierz lokalizację w pobliżu wody; wiatr jest bardziej prawdopodobny). Miejsce powinno być jak najbardziej atrakcyjne, z dobrym dostępem dla społeczności.

Apeluj do miłośników latawców na wszystkich poziomach zaawansowania.  WAŻNE: W Twoim wydarzeniu One Sky One World najprawdopodobniej wezmą udział latawce dwustrunowe typu „Stunter”.  Należy pamiętać, że konieczne jest wydzielenie obszaru specjalnie do tego celu. W interesie bezpieczeństwa obszary „Stunter” muszą być wyraźnie oznaczone i oznakowane, aby ostrzec uczestników i widzów, aby nie wchodzili na ten obszar.  Poproś osoby puszczające bardzo duże latawce, aby przesunęły się dalej pod wiatr.

Zapisz liczbę uczestników, puszczonych latawców i oszacuj liczbę widzów, którzy byli świadkami wydarzenia. Poproś ludzi o podpisanie arkuszy podpisów obecności, abyśmy mogli potwierdzić znaczną liczbę uczestników. Udokumentuj wydarzenie na tyle sposobów, na ile to możliwe: domowe wideo, zdjęcia lotnicze latawców, film, zdjęcia i slajdy.  Koniecznie prześlij nam to, co chcesz, aby zostało opublikowane na stronie internetowej.

Ważne: Prześlij listę (listy) obecności, wszelkie raporty, zdjęcia i dokumentację jak najszybciej po zakończeniu imprezy do One Sky One World.

Pamiętaj, aby zaplanować sprzątanie i usuwanie śmieci z Twojego miejsca.  Nigdy nie lekceważ znaczenia utrzymywania dobrych relacji z właścicielem lub zarządcą, który pozwolił ci na wykorzystanie terenu na imprezę. Jeśli wydaje się to wykonalne, rozważ pozostawienie terenu, z którego korzystasz, w stanie czystszym niż ten, w którym przybyłeś. Będzie to silny i dobitny sygnał o twoim uznaniu i szacunku dla ziemi i nieba, zgodny z tematem imprezy.

Pozyskiwanie sponsorów

Spróbuj zainteresować sponsoringiem i uczestnictwem inne organizacje społeczne, takie jak kluby usługowe, grupy religijne i międzywyznaniowe, instytucje służące osobom niepełnosprawnym i starszym, szkoły, lokalne agencje rządowe, grupy pokojowe i oddziały organizacji międzynarodowych (np. miasta siostrzane, Unesco, Lions Clubs, Rotary Clubs itp.  Rekrutuj wolontariuszy w tym procesie. Dotowanie lub rozdawanie latawców OSOW może zapewnić sponsorom możliwości promocyjne i filantropijne.  Przy odpowiednim wyprzedzeniu, nazwy sponsorów mogą być drukowane na latawcach (skontaktuj się z OSOW w celu uzyskania informacji), lub mogą być wykonane naklejki, które mogą być przymocowane do latawców.

Zwracanie uwagi

Zrób listę mailingową organizacji, serwisów informacyjnych, gazet, stacji radiowych i telewizyjnych.  Zrób listę miejsc, w których można umieścić plakaty. Jeśli to możliwe, zróbcie własne plakaty używając logo One Sky One World, które wam wyślemy lub które możecie ściągnąć ze strony internetowej.  Rozprowadź je szeroko. Zadzwoń lub odwiedź lokalną telewizję, radio, czasopisma i gazety, aby powiedzieć im o wydarzeniu.  Rozpocznij wysyłanie informacji prasowych, jak tylko zdobędziesz lokalizację. 30-sekundowa informacja publiczna (PSA) dla radia i/lub telewizji może być skomponowana z przykładowej informacji prasowej, którą możesz pobrać ze strony internetowej w kategorii Zaangażuj się.  Proces ten należy rozpocząć 3 miesiące przed wydarzeniem (w lipcu) od pierwszej informacji prasowej i PSA.  Możesz dołączyć list przewodni z prośbą o nadanie czasu antenowego. Jeśli to możliwe, nagłośnij wydarzenie w biurach międzynarodowych, krajowych i/lub regionalnych mediów.

Organizacja One Sky One World zrobi wszystko, co w jej mocy, aby uzyskać relacje medialne z wydarzenia.

W dniu poprzedzającym wydarzenie przypomnij gazetom (działy miejskie i, w stosownych przypadkach, działy fotograficzne) i telewizji (działy informacyjne) o One Sky One World. Relacje telewizyjne pomogą uzyskać większe zainteresowanie na poziomie krajowym i międzynarodowym.